Bepk v příbězích

08.06.2008 16:43

Moudrost zvířátek

Ani on však neměl ponětí, že šlo o cvičená zvířátka kastilské královny, která si měla tamní domorodce podmanit a vyzískat od nich veškeré strategické informace a pro kastilsko aragonské království, zejména pro pokladnici královského páru, jejich veškeré zlato. Zvířátka sama po celou dobu nalodění i...

—————

08.06.2008 16:41

Komínkův triumf

Prozatím Komínek ve svém triumfálním rozpoložení vstoupil do stanu a spatřil plukovníkovo tělo, kterak se vznáší asi stopu nad zemí. Plukovník vypadal, jakoby bojoval s neviditelnými silami, přehazoval sebou ze strany na stranu, švihal kolem sebe pažemi, tu na levo, tu na pravo, kopal a bil se...

—————