ČSSR

07.06.2008 23:26

Bepkova mysl byla natolik zaujata vyprávěním o kastilské královně dětem, že si ani nestačila uvědomit, že ČSSR stále žije, žije ve zdravotnictví. Bepk přerušil své vyprávění, aby se napil ze skleničky, když ho přepadla tato nutkavá myšlenka. Je čas pro revoluci.

—————

Zpět