Svorní bratři

23.06.2008 20:36

To byl moudrý Čung, který se doslechl, že vládce provincie hledá nové ministry, vydal se na cestu, ale protože byla dlouhá, znaven za nepříznivého počasí došel k chatce Čanga. Udivilo ho, jak je její majitel bystrý a vzdělaný a uzavřeli spolu bratrskou smlouvu a vydali se na cestu společně. Oba je však zastihla silná nepřízeň počasí, silná vánice, Čung si sňal své šaty a dal své jídlo Čangovi, na místě zmrzl. Čang došel až na vládcův dvůr a vše vypověděl. Dostalo se mu výsostné funkce a vydal se bratra pohřbít. Když tak učinil, v noci k němu bratr přišel, neboť jeho hrob byl vedle hrobu rebela proti císaři. Ten rušil bratrův klid v hrobě a vyhrožoval mu jeho znesvěcením. Ke vší smůle ctil jeho duši nedaleký vesnický lid a nedal na hrob rebela dopustit.  Seč se živý bratr snažil, nedovedl mrtvému bratru ze své pozice nijak pomoci, i proklál se vlastním mečem, aby mohl pomoci uchovat bratrův klid. Druhého dne bylo možno nalézti rebelův hrob vypleněný.

—————

Zpět