Bepk v příbězích

08.06.2008 16:40

Kolumbův osud

Důvodem absolutní převahy kastilské královny byla její prozíravost, komínek se o tom měl záhy přesvědčit, nahlédl svým zbabělým okem do odklopeného pláště jurty a spatřil nebývalé věci. Jasným světlem, které do stanu vpustil, ochromil zmateného plukovníka, který se skácel k zemi jako...

—————

08.06.2008 15:12

Kastilská královna

Narodila se 22. dubna 1451 v Madrigal de las Altas Torres jako dcera královského páru Jana II. Kastilského a Isabely Portugalské. Když byla Isabela ještě velice malá zemřel jí otec a na trůn nastoupil její nevlastní velice zlý bratr Jindřich. Jindřich královnu-vdovu i s dětmi okamžitě deportoval...

—————